اخبار عمومی - آرشیو

میزان دست‌یابی به فناوری کامپوزیت، از شاخص‌های توسعه کشورهای پیشرفته است
رئیس سومین همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران:

میزان دست‌یابی به فناوری کامپوزیت، از شاخص‌های توسعه کشورهای پیشرفته است

رئیس سومین همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران با بیان این‌که یکی از ارکان و شاخص‌های توسعه کشورهای پیشرفته میزان دست‌یابی به فناوری کامپوزیت است، گفت:

ادامه مطلب