اخبار عمومی - آرشیو

خام‌فروشی عاملی مضر برای تولیدات بخش صنعت، معدن و تولیدات کشاورزی
دکتر کمبرانی در شهرک صنعتی ساری عنوان کرد

خام‌فروشی عاملی مضر برای تولیدات بخش صنعت، معدن و تولیدات کشاورزی

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران خام‌فروشی را عاملی مضر برای تولیدات بخش صنعت، معدن و تولیدات کشاورزی برشمرد و افزود: تلاش برای ایجاد ارزش افزوده از مأموریت‌های مهمی است که کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد کرد.

ادامه مطلب