مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی


ضرورت توجه به نوآوری برای کاربردی کردن محصولات حاصل از فن‌آوری
دکتر دهقانی در تشریح جدیدترین برنامه‌های تغییر و تحول در این نهاد تأکید کرد

ضرورت توجه به نوآوری برای کاربردی کردن محصولات حاصل از فن‌آوری

دکتر «روح‌الله دهقانی فیروزآبادی»، رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به برنامه‌های تغییر و تحول در این نهاد و استفاده از ظرفیت فرهنگی و رسانه‌ای جهاد دانشگاهی در خصوص موضوع «جهاد تبیین»،

ادامه مطلب