در قالب طرح ایران مرز پرگهر انجام گرفت: بازدید از بناهای تاریخی و موزه‌های تهران

۱۶ آذر ۱۳۹۴ | ۱۰:۳۷ کد : ۴۵۷۱۹ اخبار عمومی
تعداد بازدید:۴۵

 

در قالب طرح ایران مرز پرگهر انجام گرفت: بازدید از بناهای تاریخی و موزه‌های تهرانبه‌همت‌معاونت فرهنگی‌سازمان‌جهاددانشگاهی‌تهران و درراستای‌اجرای یازدهمین دوره طرح تقویت روحیه خودباوری دانشجویان با عنوان«ایران، مرزپرگهر»، اردوی یک روزه تهران گردی دانشجویی برگزار‌گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان‌جهاددانشگاهی‌تهران، دراین اردوی یک روزه که در روز پنج شنبه پنجم آذرماه 94 برگزار شد، دانشجویان ضمن بازدید از عمارت مسعودیه، باغ نگارستان و موزه‌های سفالینه، آبگینه و مقدم و استفاده از توضیحات کارشناسان مربوط، با تاریخچه آنها آشنا شدند