انتشار کتاب « جستارهایی درترجمه داستان»

۰۳ شهریور ۱۳۹۰ | ۱۱:۳۸ کد : ۴۵۵۷۸ اخبار عمومی
تعداد بازدید:۴۷

 

انتشار کتاب « جستارهایی درترجمه داستان»کتاب « جستارهایی درترجمه داستان» تألیف جواد اصغری (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و مریم علی یاری توسط انتشارات سازمان جهاددانشگاهی تهران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران ، کتاب حاضر مسئله محور بوده و با هدف به نمایش کشیدن مواردی از متون عربی است دانشجویان ترجمه غالبا در آن‌ها دچار اشتباه می‌شوند،تالیف شده است.کتاب فوق مشتمل بر شش بخش بوده و در هربخش یکی از مسائل مربوط به ترجمه مطرح و اشکالاتی در «ترجمه اولیه» مطرح و در «ترجمه پیشنهادی» برطرف شده است.ویژگی بارز این کتاب صفحه بندی آن بصورت سه ستونی است که هدف از آن تسلط همزمان خوانندگان بر متن اصلی ترجمه نادرست و ترجمه درست است.