توانمندی ها

تعداد بازدید:۱۲۷۹

توانمندی ها

 


 پیشگام در توسعه علم، فناوری و فرهنگ:

 

 پیشگام در:

  -  توسعه قطب های علم و فناوری برای گسترش مرزهای دانش
  -  "تحقیق و توسعه" و تولید فناوری های نوین
  -  جذب توان علمی نخبگان
  -  پژوهش های کاربردی برنامه‌ریزی شده و به کارگیری نتایج حاصله
  -  تولید، جذب و بومی سازی فناوری های مورد نیاز
  -  توسعه دانشگاه غیردولتی معتبر بین‌المللی
  -  توسعه آموزش عالی و تخصصی با رویکرد تربیت منابع انسانی متعهد، کارآمد و کارآفرین
  -  صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی و انقلاب فرهنگی
  - ارتقاء و تعمیق معرفت دینی و ترویج فضائل اخلاقی در میان جوانان در پرتو اندیشه و سلوک دینی، اجتماعی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره)
  - تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی با رهیافتی زیبایی شناسانه، بدیع و منطبق با زمان
  - پرورش خلاقیت ها و استعدادهای فرهنگی- هنری و تقویت روحیه خودباوری دانشجویان
  - ارائه ایده‌ها، طرح ها و راهبردهای اثر بخش علمی - فرهنگی و ظرفیت سازی برای ایفای نقش‌های ملی در مسیر توسعه فرهنگی کشور
 
 

تعامل سازنده در عرصه ملی و بین المللی:
 

از طریق:


  -  همکاری موثر با دستگاه ها و مراکز علمی، فرهنگی و مجموعه‌های فناوری و صنعتی در سطوح استانی و ملی برای ایفای نقش های برجسته در کشور
  -  همکاری علمی - پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر جهان برای تبادل تجربیات و دستیابی به دانش و فناوری های نوین
  -  گسترش همکاری بین المللی در حوزه‌های فناوری و صنعتی برای تولید ارزش افزوده و صدور محصولات و خدمات  علمی، فنی و صنعتی
  -  همکاری گسترده فرهنگی با دانشگاه ها و مراکز فرهنگی جهان به ویژه کشورهای اسلامی برای افزایش شناخت متقابل و معرفی مظاهر تمدن اسلامی- ایرانی
  - گسترش همکاری با مراکز علمی و فرهنگی، سازمان ها و نهادهای مدنی ملی و بین‌المللی برای مشارکت