رئیس

تعداد بازدید:۲۴۰۱

 

 

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران

دکتر جواد پورکریمی

 ایمیل:

 تلفن:  02166490094- 02161112760

رزومه