رییس سازمان جهاددانشگاهی تهران

دکترسید علی طباطبایی قمی

 ایمیل: ALITABQOM@GMAIL.COM

 تلفن:  02166490094- 02161112760

رزومه