۱۴۰۰/۱۰/۲۰- ۰۹:۵۹
تعداد بازدید:246 دوشنبه 20 دی 1400 - 09:59
نتایج پژوهشی در جهاد دانشگاهی تهران نشان داد

کارآیی موثر رنگبری در شوینده‌ها در دماهای پایین با به‌کارگیری فعال­ کننده ­های رنگ‌بری پربورات و پرکربنات

نتایج پژوهشی در سازمان جهاد دانشگاهی تهران حاکی از آن است که کارآیی موثر رنگبری در شوینده‌ها در دماهای پایین با به‌کارگیری فعال کننده ­های رنگ‌بری پربورات و پرکربنات میسر است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، «امید شجاعی»، پژوهشگر گروه طراحی فرآیندهای شیمیایی و عضو هیئت علمی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در پژوهشی با عنوان «ارزیابی کارآیی فعال‌کننده‌های رنگبری پرکربنات و پربورات، سنتز شده از روش ارزان‌قیمت دو مرحله‌ای از ماده فنل» نشان داد که کارآیی رنگبری در شوینده‌ها در دماهای پایین با به‌کارگیری فعال­کننده­های رنگ‌بری پربورات و پرکربنات موثر است.

در این پژوهش محققان برای سنتز دو ماده مشابه سدیم نونانویل اکسی‌بنزن سولفونات و سدیم لورویل اکسی‌بنزن سولفونات، ابتدا سدیم پارافنول سولفونات را از واکنش سولفوناسیون و خنثی‌سازی فنول به­دست آوردند و سپس این ترکیب در واکنش آسیلاسیون با آسیل کلرید وارد کرده تا این دو نوع فعال­کننده رنگبری تهیه شوند.

کارآیی این مواد در پودر پایه شوینده در شرایط مختلف آزمایش شد و نتایج آن با نمونه مصرفی داخلی مقایسه و مشاهده شد نمونه‌های سنتزی کارآیی بهتری در مواجهه با لکه‌های آب گریز دارند.

یافته‌های این مطالعه با عنوان «ارزیابی کارآیی فعال‌کننده‌های رنگبری پرکربنات و پربورات، سنتز شده از روش ارزان‌قیمت دو مرحله‌ای از ماده فنل»  در پایگاه علمی  ISI نمایه و در ژورنال  Tenside Surfactants Detergents به چاپ رسیده است.