۱۴۰۰/۰۵/۳۱- ۰۹:۲۸
یکشنبه 31 مرداد 1400 - 09:28
«منظر شهری تاریخی:

رویکرود کل‌نگر در حفاظت و توسعه یکپارچه شهری» منتشر شد

انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران کتاب «منظر شهری تاریخی: ریکرود کل‌نگر در حفاظت و توسعه یکپارچه شهری» را چاپ و منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، کتاب «منظر شهری تاریخی: ریکرود کل‌نگر در حفاظت و توسعه یکپارچه شهری» نوشته دکتر «پرستو عشرتی»، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر «درنا عشرتی»، عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی بال و دکتر «سمیه فدائی‌نژاد بهرامجردی»، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در 4 فصل منتشر شده است.
در فصل نخست این کتاب در بخش مفهوم منظر شهری تاریخی می‌خوانیم:
شهر به عنوان میراث فرهنگی به دفعات در اسناد بین‌المللی حفاظت مورد توجه قرار گرفته است در ابتدای راه حفاظت، مناطق تاریخی به عنوان میراث نامنقول تعریف می‌شده است. تعریف بافت شهرهای تاریخی و مناطق شهری به طور معمول به عنوان مجموعه ساختمان‌های تاریخی منفرد بوده است. تعریف جامع‌تری از شهر تاریخی فراتر از مجموعه بناهای تاریخی و یا مرکز شهر تاریخی از منشور نایروبی آغاز می‌شود. هم‌چنین در منشور واشنگتن نیز به رابطه شهر با محیط پیرامون آن – هم محیط طبیعی و هم محیط انسان ساخت – توجه شده است. در برخی از منشورها بیشتر بر جنبه‌های ملموس و در برخی دیگر بر جنبه‌های ناملموس نیز تأکید شده است.
در فصل دوم این کتاب در بخشی با عنوان توصیه‌نامه یونسکو پیرامون موضوع صیانت از زیبایی و شخصیت منظرها و مکان‌ها آمده است:
این توصیه‌نامه «به منظور حفاظت از زیبایی و ویژگی‌های مجموعه و چشم‌اندازهای محیطی شهری و. روستایی تدوین گردید» که نقش مهمی در جلب توجه متخصصان و برنامه‌ریزان به مقیاس فراتر از مقیاس تک بنا داشت. از این رو سند مذکور را می‌توان نخستین گام در توجه به بعد زیبایی شناختی منظرهای طبیعی و شهری دانست.
در بخش «منشور بین‌المللی حفاظت بناها و سایت‌ها» این کتاب هم آورده شده است:
در سال 1964« دومین کنگره معماران و متخصصان ساختمان‌های تاریخی» برگزار گردید که نتیجه آن «منشور جهانی مرمت» بود که بیشتر به عنوان «منشور ونیز» از آن یاد می‌شود. این منشور زمینه را برای ایجاد انجمن بین‌المللی بناها و محوطه‌ها(ایکوموس) در سال 1965 فراهم آورد، سازمانی که آرشیتکت‌ها، متخصصان مرمت، باستان‌شناسان و برنامه‌ریزان شهری را گرد هم می‌آورد. منشور ونیز نخستین بار در سطح اسناد بین‌المللی موضوع حفاظت را از مقیاس یادمان‌های تاریخی فراتر می‌برد و به حیطه بافت‌های تاریخی ورود پیدا می‌کند.
کتاب «منظر شهری تاریخی: ریکرود کل‌نگر در حفاظت و توسعه یکپارچه شهری» مشتمل بر چهار فصل با عنوان‌های منظر شهری تاریخی از نگاه صاحب‌نظران؟، منظر شهری تاریخی در اسناد، بازخوانی و واکاوی مفاهیم و سیاست‌های حفاظت و توسعه شهری، حفاظت و توسعه مبتنی بر رویکرد منظر شهری تاریخی است.
انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران این کتاب را در 318 صفحه و به قیمت 100 هزار تومان راهی بازار نشر کرده است.