۱۴۰۰/۰۴/۲۱- ۱۳:۰۹

انتشارات جهاد دانشگاهی تهران منتشر کرد

کتاب «سازماندهی قضاوت کارآفرینانه» در کتابفروشی‌های کشور

کتاب «سازماندهی قضاوت کارآفرینانه» با رویکردی نوین به نظریه بنگاه نوشته «نیکولای جی فاس» و «پیتر جی کلان» و ترجمه دکتر «امیر امامی»، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، «الهه حمیدی‌خواه»، «محمد اوتادی» و «محسن براتی» روانه بازار کتاب شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران،
مترجم در بخش مقدمه‌ای کتاب آورده است:
نویسندگان این کتاب کوشیده‌اند نظریه کارآفرینی را با نظریه اقتصادی بنگاه ادغام کنند.یک راه مناسب برای توصیف نظریه‌های کارآفرینی تمایز بین مواردی است که کارآفرینی را به عنوان یک نتیجه یا پدیده تعریف می‌کند(نظیر خوداشتغالی) و مواردی که کارآفرینی را به عنوان یک روش تفکر یا عمل در نظر می‌گیرند(نظیر نوآوری). برای مثال فرانک نایت را می‌توان در گروه دوم طبقه‌بندی کرد، چون او کارآفرینی را به عنوان نوع خاصی از اقدامات، به ویژه اعمال قضاوت در مورد استفاده از منابع در شرایط عدم اطمینان می‌داند.
در ادامه آورده شده است:
از اهداف اولیه این کتاب کشف این نکته است که نظریه کارآفرینی چگونه می‌تواند با نظریه بنگاه ادغام شود. در پس رویکرد نویسندگان تأثیر بنیادین نظریه کارآفرینی ثابت است که قضاوت را عنصر کلیدی کارآفرینی می‌داند. این نظریه کارآفرینی را به عنوان نوع خاصی از اقدام، به ویژه تمرین قضاوت با توجه به صرف منابع در شرایط عدم اطمینان در نظر می‌گیرد.
کتاب مورد اشاره مشتمل بر 9 فصل با عنوان‌های نیاز به نظریه کارآفرینانه بنگاه، کارآفرینی چیست؟، کارآفرینی: از کشف فرصت تا قضاوت، قضاوت چیست؟، از شومئو تا سرمایه ناهمگن، کارآفرینی و نظریه اقتصادی بنگاه، کارآفرینی و ماهیت و مرزهای بنگاه، سازمان داخلی: قضاوت اصلی و مشتق شده و فصل پایانی نتیجه‌گیری بحث است.
انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران کتاب «سازماندهی قضاوت کارآفرینانه» را 386 صفحه و به قیمت 95 هزار تومان چاپ و منتشر کرده است.