۱۴۰۰/۰۱/۲۵- ۰۹:۰۸

جهادگر سازمان جهاد دانشگاهی تهران، برگزیده اعضای شاخص منابع انسانی و امور اداری شد.

امیر فرهادی، کارشناس معاونت پشتیبانی به عنوان عضو شاخص منابع انسانی و امور اداری برگزیده شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران، در گردهمایی نکوداشت روز ملی منابع انسانی که روز سه شنبه 10 الی 13 بصورت مجازی در درگاه سایت دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد، امیر فرهادی، کارشناس معاونت پشتیبانی به عنوان عضو شاخص منابع انسانی و امور اداری برگزیده شد.

دکتر مسعود کمبرانی، سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی تهران، طی پیامی‌کسب این عنوان را به وی تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است:

منابع انسانی به عنوان عناصری هوشمند و ارزشمند در سازمان بوده و موثرترین عوامل مولد درآمد و پیشرفت و دستیابی به اهداف هر سازمان می‌باشند.

انسانها با خود دانش, مهارت, حکمت و معرفت را به سازمان می آورند و هیچ تکنولوژی و امکاناتی نمی تواند جایگزین این سرمایه ارزشمند شود.

انتخاب شما به عنوان عضو شاخص منابع انسانی و امور اداری که به پاس زحمات ارزشمند جنابعالی از سوی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی انجام شد، مایه مباهات سازمان جهاددانشگاهی تهران است.
ضمن تقدیر از این توفیق ارزشمند، سرافرازی روز افزونتان را در تمامی عرصه‌های زندگی آرزومندم.