۱۳۹۹/۰۶/۰۳- ۱۰:۲۱
تعداد بازدید:427 دوشنبه 3 شهریور 1399 - 10:21
به همت سازمان جهاد دانشگاهی تهران صورت گرفت:

ارسال اولین محموله دمولسیفایر به شرکت نفت فلات قاره ایران

به همت گروه طراحی فرایند های شیمیایی سازمان جهاددانشگاهی تهران، اولین محموله دمولسیفایر به شرکت نفت فلات قاره ایران(جزیره خارک) تحویل گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران، به گفته سعید ایران پور، مدیر گروه طراحی فرایند های شیمیایی ، با توجه به اجرای موفقیت‌آمیز طرح "بومی‌سازی دانش فنی تولید مواد مؤثرة تعلیق‌شکن نفت خام در سه حوزة نفتی" که در سال 1393 به اتمام رسیده بود، مقرر شد، شرکت ملی نفت ایران، تأمین 30 درصد از مصرف حوزه‌های طرف قرارداد را خارج از تشریفات مناقصه، به  جهاد دانشگاهی واگذار نماید. 

بر همین اساس، سازمان جهاد دانشگاهی تهران در قالب قراردادی مجری تولید و تأمین 40000 کیلوگرم از مادة تعلیق شکن نفت خام برای شرکت نفت فلات قاره گردید.

مدیر گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی در ادامه افزود: اولین محموله از این قرارداد به وزن 11400 کیلوگرم از مواد اولیة موجود در داخل و با دانش فنی ایجاد شده در سازمان جهاد دانشگاهی تهران در کارگاه تولیدی گروه طراحی فرآیندهای شیمیایی در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی (هلجرد) تولید و به جزیرة خارک ارسال گردید. پیش‌تر، مراحل تست میدانی این محصول با موفقیت انجام و مجوز مصرف آن از سوی شرکت نفت فلات قاره صادر شده بود.

وی همچنین گفت: مقرر شده است تا با حمایت‌های سازمان جهاد دانشگاهی تهران و معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، تولید و تأمین این ماده در سایر حوزه‌های نفتی توسط گروه پژوهشی طراحی فرایندهای شیمیایی اجرا و نسل دیگری از این مواد با ارتقای عملکرد، به شرکت نفت ارائه گردد.