روابط عمومی

تعداد بازدید:۱۶۰۵

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

حمیدرضا عبدالهی 

 ایمیل :habdollahipr@gmail.com

 تلفن: 02166958007